Araç Takip Sistemi KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme Aydınlatma Metni

Halısan Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.(“Halısan”) tarafından tarafınıza yalnızca mesai saatleri içerisinde kullanmanız üzere tahsis edilen şirket aracının teslimi esnasında imzalamış olduğunuz araç tahsis formunu ile ilgili olarak işbu aydınlatma metnini okuyarak aşağıdaki hususlar hakkında bilgi sahibi olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız;

  • Tarafınıza tahsis edilen aracın konuma ilişkin veriniz, Halısan Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.ile aranızda mevcut olan iş sözleşmesine binaen Halısan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye tanınan denetim ve yönetim yetkisi kapsamında ve araçların güvenliği, takibinin sağlanması amacıyla Halısan Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından takip edilebilecektir.
  • Bu noktadan hareketle, mesai saatleri dışında Halısan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait olan işbu şirket araçlarının kullanılmaması gerektiğini; aksi takdirde işveren tarafından bulunduğunuz lokasyon bilgisinin işlenebileceğini hatırlatmak isteriz. Ek olarak Halısan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tahsis etmiş olduğu şirket araçlarının yalnızca tahsis edilen çalışan tarafından kullanılması gerekmektedir.
  • Bu takibi sağlayan sistem sahibi hizmet şirketlerinin sağlamış olduğu kullanıcı hesabına Halısan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’in yalnızca bu konuda yetkilendirdiği çalışanlar erişebilecektir. Kullanıcı hesabından erişilmekte olan veriler araç takip ve iletişim sistemi hizmeti sağlayan 3. taraf şirketlerin kendi sisteminde kaydedilmektedir.
  • Tarafınıza özgü verilen şirket araçları ile ilgili araç tahsis formu ve diğer ilgili evraklar; özlük dosyanızda fiziki olarak 4857 sayılı İş Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatların öngördüğü süre boyunca saklanmakta ve süresi dolduğunda imha edilmektedir.
  • İşbu aydınlatma metni araç tahsis formunun ayrılmaz bir parçası olup 6698 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir.

Yukarıdaki bilgileri okudum, anladım. Yukarıdaki açıklamalar ile sınırlı olmak üzere, Halısan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tarafıma mesai saatleri içerisinde kullanmam üzere tahsis etmiş olduğu şirket aracına ait konum verisinin Halısan Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işlenmesine onay veriyorum.

Adı Soyadı:

İmza:

Tarih: