Kayıt Yapılan Alanlar için Aydınlatma Metni

BU İŞYERİ, GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SEBEBİYLE KAMERA KAYIT SİSTEMİ İLE İZLENMEKTEDİR.

İşbu Aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Halısan Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.(“HALISAN”) tarafından HALISAN’IN Kanun’a uygun olarak, HALISAN bünyesinde çalışanlara ve Şirket merkezi ile tesisleri ziyaret eden misafirlere ait görsel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır. HALISAN tarafından toplanan görsel nitelikteki kişisel verileriniz işyeri güvenliğinin sağlanması adına kişilik haklarınıza zarar vermeyecek şekilde Kanun’un 4. maddesi ve 5/2-f bentlerinde belirtilen kişisel verileri işleme ilkeleri ve şartları dâhilinde işlenecektir. Görsel nitelikteki kişisel verileriniz, HALISAN ofislerinde ilgili uyarı yazısının bulunduğu bölümlerde kamera kayıt sistemi marifetiyle otomatik yollardan işlenebilecek ve toplanabilecektir. İşyeri güvenlik tedbirlerinin alınması amacıyla HALISAN bünyesinde toplanan görsel nitelikli kişisel verileriniz başta bilgi işlem departmanı olmak üzere ilgili HALISAN birimleri tarafından işlenebilecektir. Kamera görüntüleri, yalnızca olası kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile adli veya idari yargı mercilerinin talepleri dâhilinde ilgili kuruluşlara Kanun’un 8/2-a bendi uyarınca aktarılabilecektir. Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını / bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

haklarınıza ilişkin taleplerinizi, HALISAN’a ait internet sitelerinden http://www.halisan.com.tr/ adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak, ıslak imzalı nüshasını bizzat elden ileterek veya noter aracılığıyla “[●]” adresine postalayarak yöneltebilirsiniz. Taleplerinizi HALISAN’A iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebiniz, en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize yazılı cevap verilmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

HALISAN Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.