Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı (Personel)

Tarafıma tebliğ edilen veya http://www.halisan.com.tr/ internet sitesinde yayınlanan ve elden teslim almış bulunduğum aydınlatma metnini ve bilgilendirme yazısını okuduğumu, Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağımı okudum ve anladım.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin; Halısan Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Halısan”) tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere, yasalar gereğince muhafazasına, Halısan’ın müşterilerine ürün / hizmet sunması, tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metninde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metninde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına süresiz olarak ve aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay veriyorum.

Aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dâhilinde ücret ve her türlü hak edişlerime ait ödemelerinin yapılabilmesi amacıyla ilgili finans kuruluşlarına, bordrolama ve gerekli sistemlerin kurulması amacıyla insan kaynakları yönetimi ve bilişimi sistemlerinin yürütülmesi amacıyla Halısan’ın iş ilişkisi içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlara, şirket hattı teminin sağlanması amacıyla ilgili GSM operatörlerine, dışarıdan eğitim hizmeti alınan danışmanlık şirketlerine ve Halısan bünyesinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olması kaydıyla kişisel verilerimin aktarılmasına aydınlatılmış açık rızam ile onay verdiğimi kabul ve beyan ederim.

Adı         :

Soyadı  :

Unvanı :

Tarih     :

İmza      :